Snåsaprodukter

Der folk vil være -
der folk vil lære

Snåsaprodukter AS er en av ca 220 Vekstbedrifter i Norge.

Bedriftens formål er arbeidstrening og kvalifisering av mennesker som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.
Vi har 13 VTA-plasser, og for å tilpasse oss til våre arbeidstakere og markedet har vi mange forskjellige produksjoner.
Vårt kontor og flere av våre avdelinger er i Samstadgården, en flott trebygning fra 1927 beliggende midt i Snåsa sentrum.
Våre uteavdeling er beliggende i Forbergsmarka, et industriområde 1 km fra Snåsa sentrum.

Våre verdier: Respekt - Ærlighet - Humor - Ros